IMG_7017
YIN als LEVENSBESCHOUWING welke SPIRITUALITEIT in zich draagt.

Ethiek, levensbeschouwing, spiritualiteit, YIN en een beroepshouding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Zonder het verhaal over hoe de wereld in elkaar zit, welke plaats de mens daarin inneemt en welke waarden voor ons belangrijk zijn, is er geen goed antwoord te geven op een aantal kernvragen vanuit de ethiek: Hoe wil ik mijn leven beleven? Wat is het juiste om te doen op het moment? Wat maakt dat ik een keuze maak voor het pad van YIN of YANG?
Dit alles is niet mogelijk zonder te raken aan wat ons innerlijk drijft. Waar we over dromen om in leven neer te zetten. Zijn we in een besef dat we deel zijn van een groter geheel?

Levensbeschouwing en spiritualiteit zijn overigens niet hetzelfde als godsdienst of religie. Voor veel mensen is een wereld zonder god heel goed denkbaar. Omgekeerd kun je wel zeggen dat een godsdienst of religie altijd levensbeschouwelijk van aard is.

YIN staat in deze voor: “Your Inner Nature”. Wat in het Nederlands vertaald kan worden als: jouw innerlijke natuur. YIN kun je zien als hetgeen je van binnen voert en waar je jouw authentieke pad vindt wanneer er naar binnen gekeerd wordt. YIN zou je kunnen beschouwen als een levensbeschouwing die de spiritualiteit in zich draagt. YIN zoals wij het uitdragen binnen en buiten Bivag.

De begrippen levensbeschouwing en spiritualiteit worden vaak door elkaar gebruikt. Eigenlijk spreek je dan over wat YIN is. Beide begrippen bestrijken een groot gemeenschappelijk gebied, wanneer je gaat kijken naar alle vragen met betrekking tot zingeving. Onderscheid wordt wel gemaakt door te zeggen dat levensbeschouwing vooral naar 'buiten' kijkt: hoe je aankijkt tegen het leven, je werk, je omgeving en tegen je relaties met anderen. Met je levensbeschouwing plaats je jezelf als het ware in het verhaal. Spiritualiteit kijkt meer naar binnen: naar je innerlijke drijfveren, naar je verbondenheid met jezelf en daarmee met de ander. En het maakt de verbinding met je authenticiteit en talenten als verbinding, geduld, dankbaarheid, vergeving en verwondering.

YIN, het zicht op je levensbeschouwing en spiritualiteit maakt je gevoelig voor de aanwezigheid van spiritualiteit van anderen en helpt je in te zien waarom bepaalde waarden voor iemand belangrijk zijn om te respecteren. Of het helpt je te zien waar iemands fysieke, mentale of energetische klachten werkelijk voor staan. Het kan ook aangeven waar het authentieke pad ligt om te bewandelen of wat nodig is om het pad van discomfort te wandelen.

YIN is dus een levensbeschouwing welke spiritualiteit in zich draagt.

Er zijn zoveel "dagen van". De dag van de zorg, van de vriendschap, de verpleging, zelfs de dag van de ijsbeer en van de pannenkoek. De dag van de Yin verdient daarin zeker een plekje. Om met elkaar de yin te (her)ontdekken, ervaren, uit te dragen, te verbinden. Vandaag is een eerste aanzet om voortaan ieder jaar op 1 juni de Dag van de YIN te houden. Niet alleen door en vanuit Bivag, maar door alle Yinners die daar behoefte aan hebben, voor iedereen.

Yinne groet,
Emrik Suichies
facebook twitter instagram