Ken je dat gevoel? - Bivag

Neeee hè! Alwéér!?!

Heb ik daarom al die tijd zitten mediteren en zoveel jaar geyinnt?