15 ECT’s Modules (zorg)professional

De huidige maatschappij vraagt steeds meer om een integrale en holistische manier van werken binnen de zorgsector. In toenemende mate wordt de reductionistische en symptomatische visie van zowel regulier als complementair medisch werkend als onvoldoende beschouwd. Onderstaande modules zijn geaccrediteerd door het KTNO, VBAG en BATC. 

Deze modules zijn bestemd voor therapeuten met agb-code.

De scholingen hebben een Integrale behandelmethode. Uitgangspunt is een holistische zienswijze van de therapeut en het kunnen behandelen met zowel hands-on als hands-off methodieken. De modules hebben ieder hun specifieke invalshoek, zoals neurotransmitters, Functionele Osteopathie of SOLK.

De 7 modules met ieder 15 ECT’s zijn

  1. Natuurgeneeskunde en YIN (1 introductiedagdeel en 3 aaneengesloten lesdagen, 15 ECTS)
  2. YIN, TCM en Andere Zienswijzen (4 aaneengesloten lesdagen, 15 ECTS)
  3. YIN en Quantum Geneeskunde (2x 2 aangesloten lesdagen, 15 ECTS)
  4. YIN Medicine Basic (3 aaneengesloten lesdagen,15 ECTS)
  5. YIN Medicine en SOLK (1 lesdag + 2×2 aaneengesloten lesdagen,15 ECTS)
  6. YIN Medicine Advanced (2x 2 aangesloten lesdagen,15 ECTS)
  7. YIN en Neurotransmitters (2x 2 aangesloten lesdagen,15 ECTS)