Natuurgeneeskunde & Yin - Bivag

Algemene inhoud

Kennismaking en communiceren met jezelf en de ander, filosofie van yoga en yin, inleiding binnen de yin en yin yoga, bindweefsel bekeken vanuit de visie van het fasciacongres uit 2018-2019, yang als tegenhanger van yin, licht en haar helende frequenties, chakra’s introductie en frequenties en het elektromagnetisch veld van het fysieke, mentale en emotionele lichaam. Hedendaagse Functionele anatomie van het fysieke lichaam gericht op de onderste extremiteiten, bekken en lage rug. Indicaties en contra-indicaties voor YIN therapie, 13 Yin houdingen uitgelicht in de praktijk, een basisbegeleiding en educatie moment verzorgen voor de cliënt, het PVS (primo-vasculaire systeem) als informatiesysteem binnen het fysieke lichaam, het gebruik van “props” bij jezelf en je cliënt, cliënt verslagen maken en bespreken en eigen belevingsverslagen beschrijven, zelfstandig beslissen welke houdingen bij de cliënt behoren, de kracht van de verstilling beleven en het voorleven van wat je uitdraagt. Integer zijn wat betekent dit voor de therapeut. In intervisiegroepen en met je maatje het doorleven van YIN en steeds weer bekijken of de cliënt de verantwoordelijkheid neemt om het herstelproces te doorlopen. Het doorlopend integreren van al het bovenstaande bij de beleving van de cliënt d.m.v. belevingsverslagen.

De studiebelasting

  • Contacturen: 32 uur, waarvan 1 introductiedagdeel en 3 aaneengesloten lesdagen
  • Supervisie: ca. 7 uur
  • Literatuurstudie: ca. 125 uur
  • Thuisstudie: ca. 50 uur
  • Praktijkoefening en opdrachten: ca. 220 uur
  • Intervisie: ca. 7 uur
  • Toetsing: ca. 4 uur.
  • Totale studielast: ca. 445 uur