Nieuw: Kwantum Yin & het brein als hologram - Bivag

Deze nieuwe scholing gaat over de relatie van de hologrammen die in ons brein gemaakt worden in het reptielenbrein (de hersenstam), de kleine hersenen, het verlengde merg en de cortex. Deze bijzondere hologrammen zijn verbonden met shockmomenten uit het verleden en hebben een directe verbinding met wat in het huidige leven voorbij komt als fysieke of psychische/ emotionele pathologie.

Inzicht in deze materie maakt dat het makkelijker is om de juiste houding vanuit de YIN yoga te vinden en het lichaam te optimaliseren in het fysieke, emotionele of psychische herstel. 

Inhoud van deze drie dagen: 

 • Kwantumfysica en het human bodyfield (bioveld)
 • Het dubbel slit experiment.
 • De Ontwikkeling in de kindertijd van de diverse hersendelen
 • Emotionele shockmomenten
 • Meditatie en licht
 • Activeren van emotionele blokkades in het bioveld
 • De hersenstam bekeken vanuit Dr. Hamer en anderen
 • De kleine hersenen bekeken vanuit Dr Hamer en anderen
 • Het verlende merg bekeken vanuit Dr Hamer en anderen
 • De cortex bekeken vanuit Dr Hamer en anderen’
 • YIN yoga en diverse houdingen vanuit de visie van de YIN 3.3 verbonden aan de vier verschillende lagen van de hersenen.
 • Het gebruik van de RED health binnen de YIN yoga
 • Last but not least: Je ontvangst van ons het RED-device “Smile” twv €495  als cadeautje om weer af te stemmen op herstel in alle hersendelen
Doelgroep: Deze scholing is geschikt voor yogadocenten, therapeuten, coaches en andere zorgprofessionals. Ligt ter accreditatie bij het KTNO
Docenten: Emrik Suichies en Kees van Dijk
Datum: 13 t/m 15 maart 2020
RED-device: Smile