Authenticiteit - Bivag

Authentiek…
Is meer dan een woord.
Niet zo heel veel mensen zijn oorspronkelijk.
Maar wie het is, is zichzelf.
Men kan behoefte hebben
aan een leraar,
kan aan het oefenen zijn
maar blijft het eigen lied zingen.
Wie onvervalst is, kent de eigen stem
en vergeet dat niet.
Wordt zonder inspanning
vanuit eigen ziel gevoed.

Wie niet authentiek is,
roept wel het woord
maar kent het niet.
Wil zijn zoals die ene.
Weerschalt de taal
en de wijsheid van degene.
Wie niet oorspronkelijk is,
weet ergens niet hoe te zijn.
Neemt in echo,
het ambtelijke over.
Wie authenticiteit niet leeft,
kan best groots ogen,
maar blijft in essentie klein.

– Catharina van Bemmel –