Buig, breek of barst? - Bivag
Meebuigen en ondertussen je wortels stevig in de grond houden. Goed het tekent je en ja je komt er, hoe dan ook, gehavender uit want de krachten buiten je, daar heb je nu eenmaal geen controle over. Laat maar blazen, laat maar beuken maar hou je wortels in de grond! Het voorkomt dat je angst laat regeren.
Dáár ligt jou controle. Buig mee maar knak niet.
De natuur wederom als ultiem voorbeeld.
Zie deze boom, waar ligt haar focus?
In haar wortels. Daarmee maakt ze zich in wezen kleiner om haar grootsheid en kracht in stand te kunnen houden. Ze heeft méégegeven maar niet íngegeven. Ze is zover meegebogen als nodig was, zover, dat ze haar eigen “stut” is geworden.
 
🙏💚
 
Catharina