Yin en Neurotransmitters - Bivag

Algemene inhoud

Inleiding binnen de neurofysiologie en neuroanatomie, wat is dopamine, wat is serotonine, wat is acetylcholine en wat is gaba als neurotransmitter. Wat is een neurotransmitter, wat is het verschil met hormonen. De neurotransmitters uitgelegd in tekorten of voldoende aanwezig en wanneer niet herkend door de ontvanger. Brainedge (naar Dr. Eric Braverman) als specifiek meetinstrument voor de YIN therapeut, methylering uitgelegd en geïntegreerd in de behandeling en de vertaling naar de cliënt, epigenetica en het genoom als basis, voeding van de juiste brandstof of alleen maar vulling van de maag en darmen. Het microbioom als tweede brein. Het spijsverteringkanaal daarmee als handvat om YIN te beleven en uit te dragen als integraal zorgprofessional. YIN als handvat om de gevoeligheid voor de juiste neurotransmitter te optimaliseren. De neurotransmitters gebruiken als handvat om klachten te duiden richting de cliënt en zijn omgeving of de verwijzer. De neurotransmitters optimaliseren en daarmee de symptomen te laten verdwijnen. Het inzetten van brainedge in je praktijk, het verzorgen van lezingen hierover naar de omgeving van de praktijk en meer mogelijkheden creëren om orthomoleculair denken bij de cliënt en haar omgeving te brengen. Middelen als facebook en andere social media gebruiken. De juiste “prips” vinden om voor jezelf te gebruiken of om de cliënt te adviseren. De methylering uitgelegd aan de hand van het spijsverteringskanaal en microbioom

De studiebelasting

  • Contacturen: 32 uur, waarvan 2x 2 aaneengesloten lesdagen
  • Literatuurstudie: ca. 142 uur
  • Thuisstudie: ca. 128 uur
  • Praktijkoefening en opdrachten: 124
  • Totale studielast: ca. 426 uur

Het te volgen onderdeel is: