Yin en Quantumgeneeskunde - Bivag

Algemene inhoud

Deze module gaat over de relatie van YIN met het ritme van het universum. De wiskundige achterliggende gedachte van herhalingen, beweging of stilte(het absolute nulpunt). Het onderdeel Kwantummechanica, Kwantumbiologie en Kwantumfysica is in deze module ruim vertegenwoordigd. Quantumgeneeskunde wordt tegenwoordig herkend als verbinding binnen de Yoga en Integrale geneeskunst op het kleinste level van materie. Je spreekt eigenlijk over informatiegeneeskunde. In deze module wordt er gekeken naar hoe de natuur alles in ritmes verdeeld heeft om te herkennen wat nodig is om heel te zijn of heel te worden. De basis wordt in deze module gelegd via de methode Yin 3.3. Er is veel oefenstof waarbij herhaling en ritmes beleefd worden. In deze module is het afstemmen op je collega van wezenlijk belang. Er wordt dan ook veel aandacht geschonken aan belevingen, reflectie en zelfreflectie. In deze module is het samenwerken met elkaar en met jezelf essentieel om te beleven en te reflecteren. Om zo te komen tot een beeld van hoe je dit in je eigen praktijk doet en hoe je dit met je collega’s doet.

 

Vanuit de pathologie wordt de lever en de schildklier uitgebreid besproken in relatie tot de huidige reguliere en complementaire zienswijzen. Behandeling vanuit de YIN therapeut staat hier centraal zodat een behandelstrategie gebaseerd kan worden op feiten.

Daarnaast is in deze dagen een kennismaking met de principes vanuit de haptonomie een centraal thema. Het verbinden van jezelf met wat communicatie voor jou is. Hoe duidelijk ben ik. Ben ik sturend of dwingend in het contact. Ben ik luisterend of horend in het contact. Wat ervaart de ander van mij. Hoe breng ik mezelf in en wat neem ik van de ander waar. Kan ik leiden of begeleiden? Dit alles is nodig om een optimale afgestemde anamnese of intake te kunnen doen met een daarop volgende afgestemde behandeling en begeleiding. Daarnaast is het nodig om duidelijk te krijgen of je in contact met je “collega” wel overdraagt wat je denkt over te dragen. Er wordt in twee van de vier dagen ook aandacht besteed aan je rol en professionele houding als therapeut. Wat je uitstraalt en wat je wel of nog niet herkent van jezelf in je uitstraling. Wat is echt communiceren en hoe doe je dat respectvol naar jezelf en naar de ander? Met veel praktijk komen de volgende zaken voorbij. Communiceren (verbaal en non-verbaal) schouwen, blind interpreteren, authentiek ervaren, verstillend luisteren, afstemmend samenvatten, vragen, herkenning, overdracht en tegenoverdracht. Eerlijkheid en afsluiten.

De studiebelasting

  • Contacturen: 32 uur, waarvan 2x 2 aaneengesloten lesdagen
  • Supervisie: ca 7 uur
  • Literatuurstudie: ca. 125 uur
  • Thuisstudie: ca. 60 uur
  • Praktijkoefening en opdrachten: ca. 200 uur
  • Intervisie: ca. 14 uur
  • Toetsing ca: 2 uur
  • Totale studielast: ca. 440 uur

De te volgende onderdelen zijn: