Yin Medicine Advanced - Bivag

Algemene inhoud

Deze module gaat over de verdieping en uitbreiding van de inbreng van de Functionele Osteopathie en Assisted Yin binnen de behandeling van de cliënt. Pathologie van het onderbeen en de enkel staan hier centraal. Er worden diverse pathologische beelden besproken vanuit een energetisch perspectief voor de onderste en bovenste extremiteiten waaronder de beperkte enkelfunctie bij artrose, shin splint, enkelbandleasie, compartiment syndroom. Er worden diverse technieken voor de enkel en het onderbeen aangeleerd en herhaald vanuit de zienswijze van de Functionele Osteopathie.

Deze module gaat daarnaast over een uitbreiding van de inbreng van de Elementenleer en Cranio Sacraal Therapie binnen de behandeling van de cliënt. Pathologie vanuit de TCM en energetische leer m.b.t. de bovenste extremiteiten en de cervicale en thoracale wervelkolom staat in deze module centraal. Er worden andere  technieken aangeleerd vanuit de Shiatsu en de Cranio Sacraal Therapie. Er is een uitgebreide herhaling van de vorige module op het gebied van communicatie met jezelf en met de cliënt. Hoe stem je af op jezelf. Hoe kun je dat wat je doet vertalen middels juiste woorden richting de cliënt, de medebehandelaar en de verwijzer.

De studiebelasting

  • Contacturen: 32 uur, waarvan 2x 2 aaneengesloten lesdagen
  • Literatuurstudie: ca. 120 uur
  • Thuisstudie: ca. 155 uur
  • Praktijkoefening: ca. 118 uur
  • Intervisie: ca. 10 uur
  • Toetsing: 4 uur
  • Totale studielast: ca. 439 uur

De te volgen onderdelen zijn: