Yin Medicine Basic - Bivag

Algemene inhoud

Inleiding binnen de TCM in relatie tot YIN, oosterse en westerse zienswijzen uitgelicht en belicht, bindweefsel in relatie tot de TCM als handvat voor therapie, yin en yang verder uitgelicht, de 5 elementenleer als basis voor behandelingen, alle meridianen uitgelicht en ingezet bij de begeleiding van de cliënt, de principes van de Shiatsu integreren in je behandeling, de principes van de functionele osteopathie uitgelicht en toegepast, anatomie van het bekken en de lumbale wervelkolom. Contra-indicaties voor YIN therapie, Assisted yin als onderdeel van de YIN Therapie in het herkennen van signalen en afstemmen op jezelf en de cliënt, leren oscilleren en het ritme van de persoon die je behandeld en jezelf, oscilleren versus mobiliseren, een basisbegeleiding en educatie verzorgen voor de cliënt en voor de omgeving of de verwijzer of een collega behandelaar, cliënt verslagen en belevingen beschrijven en voordragen in de groep, het afstemmen van de therapeut in de behandeling, het afschermen door de therapeut van zichzelf in een behandeling, de optimale houding van de therapeut in zichzelf en bij de ander, de noodzaak van hygiëne van de therapeut.

De studiebelasting

  • Contacturen: 22 uur, waarvan 3 aaneengesloten lesdagen
  • Supervisie: ca. 2 uur
  • Literatuurstudie: ca. 125 uur
  • Thuisstudie: ca. 187 uur
  • Praktijkoefening: ca. 118 uur
  • Intervisie: ca. 10 uur
  • Toetsing: ca. 4 uur.
  • Totale studielast module 1: ca. 468 uur

Het te volgen onderdeel