Yin Therapie, TCM en andere Zienswijzen - Bivag

Algemene inhoud

Reacties van en bij cliënten waarderen en op waarde inschatten om daarna te kunnen handelen als professionele zorgverlener. Herhaling en verder afstemmen van de basisbegeleiding vanuit de YIN, integreren wat nodig is vanuit de houdingen en vormen. Herhaling, zelfontwikkeling en op diepere lagen in jezelf kunnen schouwen. De cliënt laten afstemmen vanuit de diverse houdingen op de oorzaak achter het signaal. De functionele anatomie rondom de bovenste extremiteit introduceren. De cervicale- en thoracale wervelkolom als torodial field. Water (2H30) als informatiedrager. Relaties met TCM, Ayurveda en andere zienswijzen in de geneeskunde en het vertalen/ communiceren naar deze vormen vanuit de YIN bekeken. Cliëntgerichte begeleiding op afstand en dichtbij. Afstemmen op jezelf en jezelf beschermen. Adem en niet ademen als YIN handvat introduceren bij de cliënt en haar omgeving. Pathologie van de bovenste extremiteit en wervelkolom en de energetische uitleg hierbij. Dertien nieuwe houdingen vanuit de Yin yoga worden uitgelegd en toegevoegd als manier van afstemmen bij de cliënt. Het inspireren van de cliënt en zichzelf door uitleg te geven over de materie die geleerd is.

De studiebelasting

  • Contacturen:32 uur, waarvan 4 aaneengesloten lesdagen 
  • Supervisie: 7 uur
  • Literatuurstudie: ca. 125 uur
  • Thuisstudie: ca. 50 uur
  • Praktijkoefening en opdrachten: ca. 220 uur
  • Intervisie: ca. 7 uur
  • Toetsing ca: 4 uur.
  • Totale studielast: ca. 445 uur

Het te volgen onderdeel is