YYDO module 4 - Bivag

De drie dimensies in de meetkunde zijn wel bekend: lengte, hoogte, breedte. Nou bestaat er volgens de theoretische natuurkunde ook nog een 4e dimensie. Die van ruimtetijd. Dit is uitgewerkt door Einstein in zijn relativiteitstheorie. Het heelal bevat alle gebeurtenissen in het verleden, heden en de toekomst. Onderzoekers van de snaartheorie denken dat er zelfs 11 dimensies zijn. 

Tijdens module 4 gaan we het over 4 dimensies hebben, vanuit energetisch oogpunt. 

De eerste dag gaat over de 1e dimensie:  overtuigingen die bepalend zijn in je leven, hersenstamgebied, vader en moeder, opa en oma, dopamine en Du Mai.

De tweede dag gaat over de 2e dimensie: normen en waarden, het mesoderm oude deel hersenstam, je omgeving, achetylcholine en Ren Mai
 
De derde dag gaat over de 3e dimensie: wat is mijn waarheid, het mesoderm nieuwe deel en het verlengde merg, serotonine en Chong Mai
 
De vierde dag gaat over de 4e dimensie en is een opmaat naar de 5e dimensie: wat doen psychedelica met ons, wat betekent leegte voor jou, de neocortex en het ectoderm, gaba en de Dai Mai staan centraal in deze dag.