(Zorg)professionals - Bivag

De huidige maatschappij vraagt steeds meer om een integrale en holistische manier van werken binnen de zorgsector. In toenemende mate wordt de reductionistische en symptomatische visie van zowel regulier als complementair medisch werkend als onvoldoende beschouwd.

Onze scholingen hebben een Integrale behandelmethode. Uitgangspunt is een holistische zienswijze van de therapeut en het kunnen behandelen met zowel hands-on als hands-off methodieken. De modules hebben ieder hun specifieke invalshoek, zoals neurotransmitters, Functionele Osteopathie of SOLK.

Wij bieden losse modules van ieder 15 ECTS en een volledige hbo-opleiding tot Yin Therapeut. Onze scholingen zijn geaccrediteerd door het KTNO en erkend door VBAG , VIV, BATC en NVST

De scholingen zijn praktisch van aard en makkelijk te integreren in alle behandelvormen. 

Enkele voorbeelden:

  • welke rol spelen neurotransmitters in zowel lichamelijk als psychisch welbevinden, hoe ontdek je excessen en deficiënties
  • welke eenvoudige handgrepen kunnen bijdragen aan meer souplesse en mobiliteit in de bewegingsketen
  • hoe kun je lichaamswerk en mindfulness met elkaar combineren
  • welke rol heb ik als behandelaar en hoe beïnvloed ik het herstelproces van mijn cliënt, zowel bewust als onbewust
  • hoe communiceren de fascia in ons lichaam en hoe kunnen deze postief beïnvloed worden